Ohlášky - již proběhlé

Leden

Březen

 • na Květnou neděli bude žehnání zelených ratolestí a pašije.
 • na Zelený čtvrtek bude ustanovení Eucharistie a modlitba v Getsemanské zahradě.
 • na Velký pátek bude ve Vápenné křížová cesta od 14:00.
 • na Velký pátek budou pašije, uctívání kříže a modlitba u Božího hrobu.
 • na Vigilii vzkříšení bude liturgie světla a obnova křestních závazků.
 •   POŘAD BOHOSLUŽEB SVATÉHO TÝDNE A VELIKONOC
Žulová16:00neděle24.03.Z Květná neděle.
Lipová L.07:30neděle25.03.Květná neděle.
Vápenná10:00neděle25.03.Květná neděle.
Vápenná18:00středa28.03.Středa svatého týdne
Vápenná18:00čtvrtek29.03.Zelený čtvrtek
Vápenná15:00pátek30.03.Bohoslužba Velkého pátku
Vápenná19:30sobota31.03.Vigilie vzkříšení
Lipová L.07:30neděle01.04.Boží hod velikonoční
Žulová08:45neděle01.04.Boží hod velikonoční
Vápenná10:00neděle01.04.Boží hod velikonoční
Vápenná07:00pondělí02.04.Velikonoční pondělí

Červen

 • v neděli 3. června bude společná Mše Svatá v Jeseníku v 9:00 ze Slavnosti Těla a Krve Páně a po obřadech je Eucharistický průvod městem.

Červenec

 • od 1.7. do 8.7. probíhá v našich farnostech dobrovolnická aktivita pomoci občanům SummerJob.
 • v pondělí v Žulové je večer po kult. programu modlitba v kostele.
 • ve čtvrtek je modlitba + cesty na Boží Horu z Žulové ve 13:00.
 • k adoraci otevřen kostel po celý týden od neděle do 12:00 další neděle po 24 hodin denně.
 • v pátek bude ve Vápenné večerní modlitba od 19:30 s možností zpovědi či rozhovoru u hostujících kněží.

Říjen

Listopad

 • 2.11. ve Vápenné a 4.11. v Žulové budou pobožnosti na hřbitově po Mši Sv.
 • neděli 4.11. se při Bohoslužbách bude udělovat sv. Pomazání Nemocných.

Prosinec

 • Pořad Bohoslužeb o svátcích
Žulová19:00neděle23.12.Koncert
Žulová15:30pondělí24.12.Vigilie Narození P.
Vápenná17:00pondělí24.12.Vigilie Narození P.
Žulová08:00úterý25.12.Slavnost Nar. Páně
Vápenná10:00úterý25.12.Slavnost Nar. Páně
Vápenná08:00středa26.12.
Žulová08:00neděle30.12.
Vápenná10:00neděle30.12.
Vápenná08:00pondělí31.12.
Vápenná10:00úterý01.01.Pouť Bohorodičky

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná