Ohlášky - již proběhlé

Leden

Březen

 • v chladném období, je ve Vápenné mše sv. sloužena v kapli na faře.
 • v pátek 17.3. se budeme ve Vápenné modlit za AKS, budeme na bohoslovce myslet i v sobotu.
 • v neděli 19.3. bude v Žulové pouť k sv. Josefu v 9:00.
 • v pátek 24.3. a sobotu 25.3. se s papežem spojíme v modlitbě 24. hodin pro Pána. V pátek bude adorace od 7:00 do 20:00 a v sobotu od 7:00 do 18:00 přerušena bude při slavení Mše Sv.
 • od pátku 31.3 večer do neděle 2.4. bude v Jeseníku diecézní setkání mládeže s o. biskupem

Duben

 • na Květnou neděli bude žehnání zelených ratolestí a pašije.
 • na Zelený čtvrtek bude ustanovení Eucharistie a modlitba v Getsemanské zahradě.
 • na Velký pátek bude ve Vápenné křížová cesta od 14:00.
 • na Velký pátek budou pašije, uctívání kříže a modlitba u Božího hrobu.
 • na Vigilii vzkříšení bude liturgie světla a obnova křestních závazků.
 • POŘAD BOHOSLUŽEB SVATÉHO TÝDNE A VELIKONOC
Lipová Lázně07:30neděle09.04.Květná neděle
Žulová09:30neděle09.04.Květná neděle
Vápenná10:30neděle09.04.Květná neděle
Vápenná18:00středa12.04.Středa svatého týdne
Vápenná18:00čtvrtek13.04.Zelený čtvrtek
Vápenná15:00pátek14.04.Bohoslužba Velkého pátku
Vápenná19:30sobota15.04.Vigilie vzkříšení
Lipová Lázně07:30neděle16.04.Boží hod velikonoční
Žulová09:00neděle16.04.Boží hod velikonoční
Vápenná10:30neděle16.04.Boží hod velikonoční
Vápenná07:00pondělí17.04.Velikonoční pondělí

Květen

Červen

 • ve Vápenné je 11.6. pouť k sv. Filipu – jáhnu, odpoledne v 16:00 se setkáme ve vápencovém lomě nad vlakovým nádražím k opékání špekáčků.
 • v neděli 18.6. je v 10:00 Mše Sv. ze slavnosti Těla a Krve Páně v Jeseníku, poté je Eucharistický průvod městem. Chceme tuto slavnost prožít společně, z tohoto důvodu Mše Sv. v Lipové- L., Žulové a Vápenné nejsou.

Červenec

 • od 2.7. do 8.7. bude ve Vápenné probíhat letní dobrovolnická brigáda SummerJob.
 • od pondělí 9:00 je ve Vápenné nepřetržitá adorace až do soboty večera.
 • ve středu od 13:00 bude modlitba křížové cesty na Boží Horu v Žulové a ve 14:00 Mše Sv. ze slavnosti věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Boží Hoře.
 • v pátek od 21:00 – 23:00 bude ve Vápenné adorační modlitba vedená účastníky Summer Job s možností svátosti smíření u přítomných kněží.

Srpen

 • v případě pohřbu a udílení svátosti umírajícímu se v tomto týdnu obracejte na děkanství: M. Grabarczyková: 731 625 695.

Září

 • v sobotu 9.9. bude pouť k P. Marii Bolestné na Boží Hoře v Žulové, od 13:00 modlitba + cesty lesem a ve 14:00 Mše Sv. v kapli na Boží Hoře.

Prosinec

 • Pořad Bohoslužeb o svátcích
Žulová16:00sobota23.12.Adventní texty
Lipová-L07:30neděle24.12.Adventní texty
Vápenná10:00neděle24.12.Adventní texty
Vápenná19:00neděle24.12.Vigilie Narození P.
Lipová-L22:00neděle25.12.Bohoslužba Slova
Lipová-L07:30pondělí25.12.
Žulová08:45pondělí25.12.
Vápenná10:00pondělí25.12.
Vápenná08:00úterý26.12.
Žulová16:00sobota30.12.Nedělní Texty
Vápenná10:00neděle31.12.
Lipová-L07:30neděle31.12.
Vápenná10:00pondělí01.01.Pouť Bohorodičky

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná