Ohlášky - již proběhlé

Leden

Březen

  • na Květnou neděli bude žehnání zelených ratolestí a pašije.
  • na Zelený čtvrtek bude ustanovení Eucharistie a modlitba v Getsemanské zahradě.
  • na Velký pátek bude ve Vápenné křížová cesta od 14:00.
  • na Velký pátek budou pašije, uctívání kříže a modlitba u Božího hrobu.
  • na Vigilii vzkříšení bude liturgie světla a obnova křestních závazků.
  •   POŘAD BOHOSLUŽEB SVATÉHO TÝDNE A VELIKONOC
Žulová16:00neděle24.03.Z Květná neděle.
Lipová L.07:30neděle25.03.Květná neděle.
Vápenná10:00neděle25.03.Květná neděle.
Vápenná18:00středa28.03.Středa svatého týdne
Vápenná18:00čtvrtek29.03.Zelený čtvrtek
Vápenná15:00pátek30.03.Bohoslužba Velkého pátku
Vápenná19:30sobota31.03.Vigilie vzkříšení
Lipová L.07:30neděle01.04.Boží hod velikonoční
Žulová08:45neděle01.04.Boží hod velikonoční
Vápenná10:00neděle01.04.Boží hod velikonoční
Vápenná07:00pondělí02.04.Velikonoční pondělí

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná