gma ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. FILIPA - jáhna

Ohlášky

sv. smíření (zpověď) je vždy možná půl hodiny před Mši Svatou.

Srpen

  • v sobotu při obecní slavnosti „Vápenné Bujaření“ bude v 9 hodin sloužena Mše Sv. za obec Vápennou a její občany.
  • v případě pohřbu a udílení svátosti umírajícímu se v týdnu od 19. 8. do 23.8. obracejte na Lipovou-L. P. Mgr. Waldemar Wozniak, farář tel.: 776 224 881. Varhanice paní Koryťáková, otevření kostela ve Vápenné paní Šafářová, v Žulové paní Jarošová.

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná