gma ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. FILIPA - jáhna

Ohlášky

sv. smíření (zpověď) je vždy možná půl hodiny před Mši Svatou.
ve čtvrtek je ve Vápenné adorace „Eucharistické Hodiny“ od 15:00 hod.
na začátku měsíce navštívím nemocné s Eucharistií.
na první pátek v měsíci bude po Mši Sv. pobožnost k Nejs. Srdci Ježíšovu.

Březen

  • ve středu se uděluje popelec, v neděli pouze v Žulové těm, kdo nemohli přijít ve středu.
  • pobožnost křížové cesty bude 35 minut před Mší Sv. v pátek a neděli.
  • postní almužnu budeme věnovat pomoci Institutu Krista Velekněze v Bílé Vodě, kde se pečuje o potřebné lidi.
  • v případě pohřbu a udílení svátosti umírajícímu se v tomto týdnu obracejte na Mariahilf P. Mgr. Mariusz Banaszcyk, tel.: 605 997 176.Varhanice paní Koryťáková, otevření kostela ve Vápenné paní Šafářová, v Žulové paní Jarošová.

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná