gma ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. FILIPA - jáhna

Ohlášky

sv. smíření (zpověď) je vždy možná půl hodiny před Mši Svatou.
ve čtvrtek je ve Vápenné adorace „Eucharistické Hodiny“ od 16:00 hod.
na začátku měsíce navštívím nemocné s Eucharistií.
na první pátek v měsíci bude po Mši Sv. pobožnost k Nejs. Srdci Ježíšovu.
na první sobotu v měsíci je ve Vápenné Mše Sv. od 7:00 hod.

Září

  • v případě pohřbu a udílení svátosti umírajícímu se v týdnu od 16. 9. do 21.9. obracejte na Lipovou-L. P. Mgr. Waldemar Wozniak, farář tel.: 776 224 881. Varhanice paní Koryťáková, otevření kostela ve Vápenné paní Šafářová, v Žulové paní Jarošová.

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná