Ohlášky

Říjen

  • Individuální duchovní služba(zpověď, duchovní pokrm - Euch.) Černá Voda 13:30 sobota, Žulová 14:00 sobota, Vápenná 14:30 sobota
  • V daném čase budu individuálně venku před kostelem podávat sv. přijímání a poté možno přistoupit k sv. smíření. Před sv. přijímáním platí hodinový půst (mimo nemocné), je vhodné si přečíst úryvek z Božího Slova (Bible), každý sám začne znamením kříže, úkonem kajícnosti, modlitbou Otčenáš a Beránku Boží, po přijetí svátosti ukončí děkovnou modlitbou.
  • v neděli pamatujeme na posvěcení času nejlépe sledováním Mše Sv.
  • ve 20:00 se spojujeme s o. biskupy modlitbou růžence za odvrácení zla současných nemocí, za pomoc a posvěcení národů.
  • nemocné po domluvě navštívím také.
  • v jiné době je nutno se na duchovní službě domluvit.
  • pohřeb je dovolen v počtu 10 lidí včetně přisluhujících (pohřební obřad nejlépe venku na hřbitově).
  • individuální modlitba v kostele (domluva s držiteli klíčů) je dovolena, taktéž modlitba na hřbitově.
  • je nutno dodržovat nařízení vlády, tedy pro výše určené roušky, desinfekce rukou, rozestupy min. 2 metry, lépe i víc, zákaz shlukování se dohromady.

Prosinec

  • Pořad Bohoslužeb o svátcích
Žulová20:00čvrtek24.12.Vigilie Narození P
Vápenná21:30čtvrtek24.12.Vigilie Narození P.
Žulová08:30pátek25.12.Slavnost Nar. Páně
Černá Voda10:00pátek25.12.Slavnost Nar. Páně
Žulová8:30neděle27.12.Svaté rodiny
Vápenná10:00neděle27.12.Svaté rodiny
Vápenná10:00pátek01.01.Pouť Bohorodičky

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná