Ohlášky

sv. smíření (zpověď) je vždy možná půl hodiny před Mši Svatou.
ve čtvrtek je ve Vápenné adorace „Eucharistické Hodiny“ od 15:00 hod.
na začátku měsíce navštívím nemocné s Eucharistií.
na první pátek v měsíci bude po Mši Sv. pobožnost k Nejs. Srdci Ježíšovu.

Květen

Červen

  • v neděli 3. června bude společná Mše Svatá v Jeseníku v 9:00 ze Slavnosti Těla a Krve Páně a po obřadech je Eucharistický průvod městem.

Červenec

  • od 1.7. do 8.7. probíhá v našich farnostech dobrovolnická aktivita pomoci občanům SummerJob.
  • v pondělí v Žulové je večer po kult. programu modlitba v kostele.
  • ve čtvrtek je modlitba + cesty na Boží Horu z Žulové ve 13:00.
  • k adoraci otevřen kostel po celý týden od neděle do 12:00 další neděle po 24 hodin denně.
  • v pátek bude ve Vápenné večerní modlitba od 19:30 s možností zpovědi či rozhovoru u hostujících kněží.

Říjen

Listopad

  • 2.11. ve Vápenné a 4.11. v Žulové budou pobožnosti na hřbitově po Mši Sv.
  • neděli 4.11. se při Bohoslužbách bude udělovat sv. Pomazání Nemocných.

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná