gma ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. FILIPA - jáhna

Ohlášky

sv. smíření (zpověď) je vždy možná půl hodiny před Mši Svatou.
ve čtvrtek je ve Vápenné adorace „Eucharistické Hodiny“ od 16:00 hod.
na začátku měsíce navštívím nemocné s Eucharistií.
na první pátek v měsíci bude po Mši Sv. pobožnost k Nejs. Srdci Ježíšovu.

Březen

  • ve středu se uděluje popelec, v neděli pouze v Žulové těm, kdo nemohli přijít ve středu.
  • pobožnost křížové cesty bude 35 minut před Mší Sv. v pátek a neděli.
  • postní almužnu budeme věnovat pomoci Institutu Krista Velekněze v Bílé Vodě, kde se pečuje o potřebné lidi.

Duben

  • na Květnou neděli bude žehnání zelených ratolestí a pašije.
  • na Zelený čtvrtek bude ustanovení Eucharistie a modlitba v Getsemanské zahradě.
  • na Velký pátek bude ve Vápenné křížová cesta od 14:30.
  • na Velký pátek budou pašije, uctívání kříže a modlitba u Božího hrobu.
  • na Vigilii vzkříšení bude liturgie světla a obnova křestních závazků.
  • POŘAD BOHOSLUŽEB SVATÉHO TÝDNE A VELIKONOC
Žulová08:00neděle14.04.Květná neděle.
Vápenná10:00neděle14.04.Květná neděle.
Vápenná17:00středa17.04.Středa svatého týdne
Vápenná17:00čtvrtek18.04.Zelený čtvrtek
Vápenná15:00pátek19.04.Bohoslužba Velkého pátku
Vápenná19:30sobota20.04.Vigilie vzkříšení
Žulová08:00neděle21.04.Boží hod velikonoční
Vápenná10:00neděle21.04.Boží hod velikonoční

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná