gma ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. FILIPA - jáhna

Ohlášky

sv. smíření (zpověď) je vždy možná půl hodiny před Mši Svatou.
v pátek je ve Vápenné adorace „Eucharistické Hodiny“ od 15:15 hod.
na začátku měsíce navštívím nemocné s Eucharistií.
na první pátek v měsíci bude v 15:15 pobožnost k Nejs. Srdci Ježíšovu.

Listopad

Kostel Vápenná

Kostel Vápenná